Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus

Smart House/Intelligent Building Competence Center

Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuse arendus ja koolitusvaldkonna juht Andres Jaadla ja teadusarenduse valdkonna juht Tõnu Hein kohtusid Maaülikooli teaduritega eesotsas professor Kalev Sepaga, et arutada koostööd Rakverre rajatava Targa Maja Kompetentsikeskust ümbritseva kontaktala targa planeerimise osas.

Ühiselt soovitakse läbi viia uurimistöö mille eesmärgiks on anda ülevaade SmartCity käsitluste hetkeseisust ning analüüsida maailmapraktikast ja teaduslikust lähenemisest pärinevaid SmartCity teoreetilisi arenguid ja konkreetseid praktikas lahendatud ning rakendatud juhtumeid ja seostada saadud teadmisi Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse kontaktala näitel. Sisuliselt viiakse läbi ka süstematiseeritud SmartCity lahenduste ruumiline paigutamine Targa Maja kontaktala piires. See töö eeldab kontaktala planeeringulahenduste väljatöötamist eskiisi tasandi infoühiskonna arenguga on loodud palju eeldusi, et muuta elu mugavamaks, ohutumaks ja tootlikumaks. Internet, avatud andmed ning sensorite tehnoloogiline tase võimaldab luua uusi teenused ja ümber kujundada olemasolevaid. Kuigi tehnoloogilised lahendused hoonetes on muutumas igapäevasemaks, on nende lahenduste väliruumis kasutamine jäänud pigem tagasihoidlikuks ning projektipõhiseks. Liikluse reguleerimine sõidukoormusest lähtuvalt ning tänavavalgustuse juhtimine on kõige ilmsemad laialt levinud näited sensorite, ning juhtimissüsteemide tulemuslikust tööst väliruumis. Potentsiaal muuta linna intelligentsemaks ning sellest kasu saada on aga suur.

Viimastel aastatel on SmartCity (tark või nutikas linn ja planeerimine) märksõnaga tähistatud uuringud teaduskirjanduses märgatavalt kasvanud. Ka rakenduslikus valdkonnas on mitmeid huvitavaid algatusi ja pilootprojekte koostatud. Märgilise tähendusega on näiteks rahvusvahelise standardiorganisatsiooni (ISO) käesoleva aasta esinumber, mis on tervikuna pühendatud SmartCity temaatikale. Sealt võib leida ka ambitsiooni vastavate standardite loomiseks. Ülemaailmselt on mitmed linnad endale SmartCity lööklauseks teinud, nende seas Amsterdam, Berliin, Stockholm, Madrid jpt. Kas ja mis ulatuses sellel ka sisulist tähendust ning reaalselt tulemust on ja kuidas seda mõõta, on käsitletud UCLG rakenduslikuks uuringus (UCLG 2012).il. Vastava alane koostööleping Maaülikooli ja SA Virumaa Kompetentsikeskuse vahel on plaanis allkirjastada järgmisel nädalal.

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on Eestimaale rajatav teadus ja arendustegevusega tegelev regionaalne kompetentsikeskusest. Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse (SA Virumaa Kompetentsikeskus) partneriteks on pea kõik Eesti ülikoolid, regionaalsed ameti- ja rakenduskõrgkoolid, ettevõtted ning omavalitused. Keskuse temaatilises fookuses on targa maja/intelligentse hoone innovaatilised tehnoloogiad, nende teaduslikud analüüsid ja praktilise rakendamise ja kasutamise võimalused ettevõtluses ning regionaalne innovatsioonipartnerlus.

Rakvere rajatav keskus on esimesena Eestis projekteeritud kasutades uudset Euroopas hoonete projekteerimisel järjest enam levinud BIM metodoloogiat ning koostöös TTÜ teadlastega peaks keskusest kujunema ainulaadse Targa Maja testkeskkonnaga, esimene ligi-nullenergia energiakasutusega avalik hoone Eestis. Keskuse kütteks kasutakse maasoojuse põhiseid energiakaeve ja päikeseenergiat. Keskuse hoones valmib ainulaadne demo - ja testkeskkond hooneautomaatika valdkonnas. 

Kompetentsikeskuste arendamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist. Meetme rakendusasutus on Siseministeerium ja meetme rakendusüksus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Lisaks Euroopa rahastusele finantseerib keskust Rakvere linn.

Täiendav info
Andres Jaadla
5203987
andres@rakveretarkmaja.ee Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Täna (27.05.2013) kogunesid Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse kutsel keskuse infotundi - Turu plats 2 Rakvere linnavolikogu ja - valitsuse liikmed eesotsas linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ja linnapea Toomas Varekuga.

Ülevaate keskuse tänasest hetkeseisust ja edasistest tegevustest andsid Andres Jaadla ja Kalle Karron.

Ettekandjatele oli mitmeid küsimusi ning kohati oli arutelu vägagi elav. Infotunni ühe korraldaja, linnavoliniku ja SA Virumaa Kompetentsikesksus nõukogu esimehe Urmas Tamme sõnul võimaldas vahetu suhtlus, volikogu istungite vahepeal, infotunni vormis linnavolikogu ja valitsuse liikmetega anda põhjalikele vastused nii mõnelegi aktuaalsele aga ka tõstatuda võivale küsimusele.

Keskuse arendus - ja koolitusjuhi Andres Jaadla sõnul avatakse juuni algul Rakvere Turu plats 2 II korrusel „Targa Maja Kompetentsikeskuse Infotuba „ ,kus kõik linlased, aga ka huvilised kaugemalt saavad informatsiooni keskuse tegevustest.

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on Eestimaale rajatav teadus ja arendustegevusega tegelev regionaalne kompetentsikeskusest. Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse (SA Virumaa Kompetentsikeskus) partneriteks on pea kõik Eesti ülikoolid, regionaalsed ameti- ja rakenduskõrgkoolid, ettevõtted ning omavalitused. Keskuse temaatilises fookuses on targa maja/intelligentse hoone innovaatilised tehnoloogiad, nende teaduslikud analüüsid ja praktilise rakendamise ja kasutamise võimalused ettevõtluses ning regionaalne innovatsioonipartnerlus.

Rakvere rajatav keskus on esimesena Eestis projekteeritud kasutades uudset Euroopas hoonete projekteerimisel järjest enam levinud BIM metodoloogiat ning koostöös TTÜ teadlastega peaks keskusest kujunema ainulaadse Targa Maja testkeskkonnaga, esimene ligi-nullenergia energiakasutusega avalik hoone Eestis. Keskuse kütteks kasutakse maasoojuse põhiseid energiakaeve ja päikeseenergiat. Keskuse hoones valmib ainulaadne demo - ja testkeskkond hooneautomaatika valdkonnas. Koostöös Maaülikooliga valmistatakse ette projekti targa elukeskkonna kujundamisel.

Kompetentsikeskuste arendamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist. Meetme rakendusasutus on Siseministeerium ja meetme rakendusüksus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Lisaks Euroopa rahastusele finantseerib keskust Rakvere linn.

Täiendav info
Andres Jaadla
5203987
andres@rakveretarkmaja.ee Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Rakvere Targa Maja  kompetentsikeskus  tutvustas täna   Brüsselis Regioonide Komitees  avatud uste päeval  eestimaist regionaalset innovatsiooni.

 

Rakvere rajatav keskus on esimesena Eestis projekteeritud kasutades Euroopas  hoonete projekteerimisel järjest enam levinud BIM metodoloogiat ning koostöös TTÜ teadlastega peaks keskusest kujunema ainulaadse Targa Maja testkeskkonnaga, esimene ligi-nullenergia energiakasutusega avalik hoone Eestis. Keskuse kütteks kasutakse maasoojuse põhiseid energiakaeve ja päikeseenergiat. Keskuse hoones valmib  ainulaadne demo - ja testkeskkond hooneautomaatika  valdkonnas. Vaata lähemalt  www.rakveretarkmaja.ee.

 

Kompetentsikeskuste arendamise meedet rahastatakse  Euroopa Regionaalarengu fondist. Meetme rakendusasutus on Siseministeerium ja meetme rakendusüksus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Lisaks Euroopa rahastusele finantseerib keskust Rakvere linn.

 

Kohalike omavalitsusliitude   Brüsseli esinduse juhi  Ille Allsaare  sõnul on Rakvere  keskuse  initsiatiiv  ainulaadne. Ühelt poolt tutvustatakse regiooni areneva ja innovaatilise piirkonnana,  teiselt poolt aitas keskus tänasel üritusel oluliselt kaasa   Rakvere  väikeleivatootja  „PÄTS“ toodete tutvustamisele Brüsselis,  pälvides just kohaliku eestlaskonna hulgas suure populaarsuse.

 

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on üks kuuest   Eestimaale rajatavast   regionaalsest kompetentsikeskusest. Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse partneriteks on pea kõik Eesti ülikoolid, regionaalsed ameti- ja rakenduskõrgkoolid, ettevõtted ning omavalitused. Keskuse temaatilises fookuses on targa maja/intelligentse hoone tehnoloogiad, nende teaduslikud analüüsid ja praktilise rakendamise võimalused  ettevõtluses. 

 

Keskuse arendus- ja koolitusvaldkonna juhi Andres Jaadla sõnul  tutvustas keskus end  sadadele   Brüsselis  otsustajatele ning sõlmis mitmeid asjalikke ja kasulikke kontakte  keskuse arendamiseks edaspidiseks.

 

Regioonide Komitee avatud uste päeval oli  vääriliselt esindatud ka Tallinna linn, tutvustades  rohelise pealinna ja tasuta ühistranspordi algatusi.

Tallinna linna esindaja  Euroopa Liidus  Tõnu  Karu   sõnul on oluline, et lisaks Tallinnale ka  arenevad regionaalsed keskused oma tegevusi Brüsselis tutvustavad. Tuleb märkida,  et  olla tuhandete  Euroopa  regioonide hulgas  kutsutud 44  välja valitud regioonina on  Rakvere keskusele iseenesest juba suur tunnustus Euroopa tasandil ning samas annab see võimaluse  oma  tegevusi tutvustada ning edasi arendada.

 

 

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on aktiivselt kaasa löömas erinevates Euroopa  võrgustikes ja initsiatiivides kaasates Euroopa kogemusi Eestisse, kui  tutvustades  Eesti kogemusi  väljapoole. Näitena on keskus kaasatud Euroopa Komisjoni  võrgustikku  „Targad linnad ja kogukonnad“  http://eu-smartcities.eu/

 

Eestimaisema ja regionaalsema õhustiku  loomiseks tutvustati  ja pakuti huvilistele, maitsta esimestena Brüsselis,  Rakveres sügisel tööd alustanud  väikepagarifirma  „PÄTS“    (vaata www.pats.ee ja  http://pitsa.päts.ee/ - imemaitsvaid pagaritooteid.

 

 

Täiendav Info

 

Andres  Jaadla

andres@rakveretarkmaja.ee

+372 5203987

Loe lisaks, Kommentaarid: 0
15. aprillil alustati kahe energiakaevu puurimisega sügavusega ca 60m, et kätte saada põhjavee, ning soojuspumpade abil ca 20kW energiat. Energiat kasutatakse Targa Maja talviseks kütteks ja suviseks jahutamiseks. Tööd teostab Veeleidja OÜ. Rakvere Tark Maja kasutab maa siseenergiat, see on energia, mida toodetakse keskkonnasäästlikult ja mis taastoodab ennast (uuesti kasutamiseks).
Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Esimesena Eestis toob Elion turule kodujuhtimise teenuse, mis võimaldab ühendada suure osa koduelektroonikast nutikate seadmetega, mille abil muutuvad need kaugelt 
hallatavaks. Kodu jälgimine ja juhtimine saab võimalikuks veebis, telefonis ja
tahvelarvutis.

Kodujuhtimine võimaldab inimestel jälgida oma korterit või maja kaamerate ja andurite abil 
ning automatiseerida koduste elektroonikaseadmete töö. Ise eemal viibides saab seadmeid veebist juhtida ning näha nende jooksvat elektrikulu ja olekut. Samuti on võimalik vaadata energiakulu statistikat ja ajalugu. Pistikusse ühendatud seadmetele on võimalik õpetada selgeks reeglid, mis lülitavad tulesid, telerit või muid seadmeid automaatselt sisse ja välja. Kodu saab ka valvesse panna ning ohu või häire korral tellida teate mobiili või meili peale. Oma kodus toimuvat näevad ja saavad hallata ainult koduomanikud ise. 

„Usun, et lähiaastatel seisab ees kodude digitaliseerumine, mis viib enamiku 
koduelektroonikast internetti, seadmeid saab distantsilt juhtida ning me omame üha enam
kontrolli oma kodu üle ka siis, kui ise mujal viibime,“ ütles Elioni toodete ja süsteemide
arendustalituse juht Enn Saar.

„Võtsime eesmärgiks arendada kodujuhtimine välja selliselt, et seadmeid oleks lihtne
paigaldada ja kasutada. Kogu teenuse loogika, seadmete disain ja koduse tegevuse
juhtimiseks mõeldud veebikeskkonnad on arendatud selliselt, et inimestel oleks teenust
võimalikult lihtne ja mugav kasutada,“ lisas Saar.

Kodujuhtimise näol on tegemist maailmas üha kiiremini areneva valdkonnaga, mille osadeks on internetipõhine teenus ning võrguga suhtlevad seadmed. Eestiski on aastaid räägitud nutikatest kodudest ning kodu automatiseerimisest – Elion on esimene, kes sellise terviktoote Eestis turule toob. Teenust on arendatud üle kahe aasta ning projekti on olnud kaasatud partnereid nii kodu- kui välismaalt. Lisaks Eestile arendab ettevõte kodujuhtimise teenust koos TeliaSoneraga, et pakkuda seda kasutuselevõtmiseks kogu Skandinaavia turul. 

Lisainformatsioon: www.elion.ee/eraklient/kodujuhtimine

Enn Saar, Elioni toodete ja süsteemide arendustalituse juht
Tel: (+372) 502 8925 
e-mail: enn.saar@elion.ee 

Toomas Kärner, TeliaSonera digitaalse kodu tootejuht
Tel: (+46) 72 575 50 22 
E-mail: toomas.karner@teliasonera.com 

Annelis Rum, Elioni avalike suhete juht
Tel: (+372) 50 40879 
E-mail: annelis.rum@elion.ee 
Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Ettekannetega esinesid  SA juhatuse liige Kalle Karron ja keskuse arhitekt Oliver Alver. Ettekandeid vaata: Kalle Karron, Oliver Alver Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Vaata lähemalt -  http://www.linnadvallad.ee
SA juhatuse liige  Andres Jaadla  esines  14.04 ettekandega - Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuse tegevusest – võimalused, läbi tuleviku intelligentsete hoonete ja targa linnaruumi, säästva linnamajandus arendamiseks. Ettekannet vaata  SIIT  Loe lisaks, Kommentaarid: 0

15.09.2012 sõlmiti projekteerimise peatöövõtuleping osaühinguga Alver Arhitektid Targa Maja ehitusprojekti koostamiseks.

Hoone ehitusprojekt koostatakse mudelprojekteerimise põhimõtteid järgides (BIM ). Projekteerimistöid teostavad:

I  Peatöövõtja: Alver Arhitektid OÜ

·         Arhitektuurne osa: Alver Arhitektid OÜ

II Alltöövõtjad:

·         Konstruktiivne osa: EA-Reng AS.

·         Kütte- ja ventilatsioon ning vesi- ja kanalisatsioon: HEVAC OÜ.

·         Sisearhiterktuuri osa: Jan&Ken OÜ,

·         Elektri, Side ja Automaatika osa: AS Eleväli

·         Ehitusgeoloogia: OÜ Rei Geotehnika.

·         Asbestiuuring: Tervise Arengu Instituut.

·         Radooniuuring: Eesti Geoloogiakeskus OÜ.

Ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis valmib 31.01.2013, tööprojekti staadiumis 30.06.2013.

Loe lisaks, Kommentaarid: 0


Rakvere Tark Maja on esindatud Kopenhaagenis toimuva Regioonide Komitee viienda, Euroopa linnade arengule pühendatud üldkogu raames toimuval näitusel „Beautiful, Green, Smart and Inclusive - Colorful cities“. Näitus tutvustab Euroopa linnaarenduse parimaid praktikaid.

Näitus koosneb 4 teemablokist – „Ilus linn“ keskendub projektidele, mis on seotud arhitektuuri ja linnaplaneerimisega; „Roheline linn“ energiasäästule, transpordilahendustele ja jätkusuutlikule linnaarengule. Teemajaotuses „Tark linn“ pööratakse tähelepanu  innovatsiooniprojektidele ja tarkadele strateegiatele ning blokis „Kaasav linn“ on tähelepanu all sotsiaalne innovatsioon, tööhõive ja loovad lahendused sotsiaalteenustes.

Targa Maja kompetentsikeskust esitletakse näitusel ühe parima praktikana kuue muu linna hulgas teemablokis „Tark linn“.

Näitust tutvustava brošüüriga saab tutvuda siin.

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Targa Maja Kompetentsikeskuse koostöökogu nõupidamine toimub 30. jaanuaril 2012 algusega kell 14.00 Rakveres, Turu plats 2. Oma osalemisest teavitada aadressil: kalle@rakveretarkmaja.ee .

 

 

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

 Kompetentsikeskus kutsub esitama pakkumust riigihangete ettevalmistamise ja läbiviimise ning konsultatsiooniteenuse osutamiseks Rakvere Targa Maja projekteerimis- ja ehitustöödel ning sisustamisel.

Töid rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi Kompetentsikeskuste arendamise meetme raames.

Hankega soovitakse sõlmida leping ülesandega nõustada tellijat riigihangete ettevalmistamisel ja riigihangete läbiviimisel. Projekteerimise ja ehitustööde käigus on lepingupartneri ülesandeks tellija esindamine projekteerimise ja ehitamise protsessis kuni garantiiperioodijärgse ülevaatuse sooritamiseni, tagades tellija soovidele ja õigusaktidele vastava ehitise projekteerimise ja ehitamise.


Täiendav info ja hankedokumendid Raul Järgilt raul.jarg@rakvere.ee

Loe lisaks, Kommentaarid: 0
EAS otsustas toetada nelja uue regionaalse kompetentsikeskuse rajamist. 3,19 mln euroga toetatakse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse rajamist Väimelasse, 3,19 mln euroga Targa Maja kompetentsikeskuse rajamist Rakverre, 3,19 mln euroga terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse rajamist Haapsallu ja 3 mln euroga põlevkivi kompetentsikeskuse rajamist Kohtla-Järvele. Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Rakvere Linnavalitsus kehtestas esmaspäeval, 17. oktoobril Turu plats
2 kinnistu ja seda ümbritseva maaala detailplaneeringu, kuhu rajatakse
Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus. Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus taotleb EASilt toetust targa maja tehnoloogia kompetentsikeskuse käivitamiseks. Toetust soovitakse kasutada innovaatilise testkeskkonna rajamiseks, mis aitaks piirkonna ettevõtjatel, teadus- ja haridusasutustel ning kohalikel omavalitsustel koostöös väljatöötada nutikaid tulevikutehnoloogiaid.

Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Rakvere linnavolikogus läks kirglikuks aruteluks, kui jõuti nõusoleku andmiseni Rakvere targa maja kompetentsikeskuse omafinantseeringu tagamiseks ja laenu võtmiseks. Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Targa Maja Kompetentsikeskus ootab koostööpartnereid ja huvilisi infopäevale, et tutvustada Targa Maja Kompetentsikeskuse arendamise hetkeseisu ning võimalusi keskuse töös osalemiseks.
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

EAS, TTÜ ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium korraldavad 20. aprillil Tallinnas Kumu auditooriumis targa elektrivõrgu (smart grid) konverentsi. Konverentsil esinevad energeetikud ja vastava ala spetsialistid, kes selgitavad energia olemust ja selle mõistet, täpsemalt aga tutvustavad tarka elektrivõrku, mille rakendamine võimaldab tarbijal muutuda passiivsest ostjast aktiivseks turuosaliseks. Konverentsi korraldamist toetab EAS Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Elion lubab sügistest tulla turule senisest taskukohasema nutikodu paketiga, mis võimaldab diivanilt tõusmata jälgida kodu turvaseadmeid või reguleerida energiatarbimist. Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Rakvere linnavalitsus kuulutab välja arhitektuurikonkursi ideelahenduste leidmiseks Rakvere Turu plats 2 asuva ajaloolise pangamaja hoonele. Teatavasti on pangamaja planeeritud tulevase Targa Maja kompleksi ning eesmärgiks on vanale hoonele juurde ehitada veel üks maja. Nii saaks sinna kompleksi oma ruumid ka Rakvere linnavalitsus. Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Teisipäeval, 8. märtsil arutab Targa Maja Kompetentsikeskus milline üks tark maja peaks olema. SA Virumaa Kompetentsikeskus ning Rakvere linn plaanivad rajada Rakverre maailmas unikaalse katsekeskkonna tarkade ning intelligentsete hoonete ning hoone tehnosüsteemide arendamiseks. Arutelul on kavas selgeks teha, millised on katsekeskkonnaks kavandatava targa ning intelligentse hoone tehnosüsteemide põhiomadused.

Loe lisaks, Kommentaarid: 1

Siemens kutsub „Green Building Solution - Energiasäästlikud hooned“ tutvustavale seminarile, mis toimub neljapäeval, 10.03.2011 kl 13-17 Tallinna Tehnikaülikoolis, Ehitajate tee 5.

Loe lisaks, Kommentaarid: 0
27-28. aprillil toimub Hiinas Hangzhous Smart Cities konverents. Oodatud on nii kuulajad kui ka esinejad. Täpsem info registreerimis- ja osalemisvõimaluste kohta:
http://www.abiforums.com/event/Smart-Cities/home
Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Rootsis käivitub projekt „One Tonne Life“, mille raames demonstreeritakse, kuidas vähendada inimtegevuse tulemusena tekkiva süsinikdioksiidi emissioone keskkonda. Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts tutvus eile OÜ Yoga poolt välja töötatud nn targa maja lahendusega, millega ettevõte peagi ka välisturgudele laieneb. Loe lisaks, Kommentaarid: 0
Sihtasutus “Virumaa Kompetentsikeskus” asutati 05.02.2009
Moodustati koostöökogu, sõlmiti partneritevaheline koostöölepe 14.10.2009
EAS-i juhatuse heakskiit kompetentsikeskuse ideekavandile 28.01.2010
Loe lisaks, Kommentaarid: 0