Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus

Smart House/Intelligent Building Competence Center

Targa Maja Kompetentsikeskus pakub oma koostööpartneritele, huvilistele ning klientidele järgmisi teenuseid:
  • Targa Maja Kompetentsikeskuse koostöövõrgustiku haldamine ja koostöövõrgustikus osalemine - koostööpartneritel ning koostööhuvilistel on võimalik liituda koostöövõrgustikuga. Koostöövõrgustik hõlmab koostööpartnereid nii Eestist kui väljastpoolt.  Koostöövõrgustikus osalejale edastatakse valdkonnakohast infot, pakutakse võimalusi osaleda keskuse projektides ning esindatust rahvusvahelistel suurüritustel.
  • Kinnisvaraprojektide arendamise nõustamine targa maja lahenduste rakendamiseks  - kostööpartnerite ühisel ja jagatud teadmisel ning arendataval kompetentsil põhinev konsultatsioon/nõustamine tarkade hoonete arendamiseks hoonete kavandamise, projekteerimise, ehitamise ning seadistamise etapis. Nõustamisteenuses osalevad keskust esindavad eksperdid.  Nõustamisteenus seisneb materjalide läbivaatamises ning ettepanekute tegemises.
  • Tasuvusuuringute ja -analüüside koostamine tarkade lahenduste kasutamise kohta hoonetes -ühisel ning arendataval kompetentsil põhinev tasuvusarvutuste tegemine, selgitamine ja uurimine targa maja lahenduste arendamiseks või kasutuselevõtuks ühiskonnas.  Tasuvusuuringuid teostatakse kas arendustegevuse ühe osana või kliendi konkreetsel soovil  tehnoloogia või tehnoloogia osa kohta. Uuringute tegemiseks tehakse arvutusi maksumuse alusel ning koostatakse ajalisi hinnanguid tasuvuspunkti määramiseks.
  • Teadus- ja arendustegevuse projektide eeluuringute läbiviimine ning tehniline ekspertiis targa maja lahenduste valdkonnas - targa maja valdkonna tehnoloogiatega seotud eeluuringud, tehnoloogia arendamise vajaduste ning eeltingimuste selgitamiseks. Eeluuringud sisaldavad tehnilise teostatavuse uuringuid, turu- ja konkurentsiuuringuid, tehnoloogiauuringuid, intellektuaalomandi uuringuid jms. Uuringuid viivad läbi keskuse eksperdid. Uuringute tulemused esitatakse kliendile kirjalikult vastavalt esitatud nõudmistele.
  • Rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimise nõustamine ja tehniline ekspertiis targa maja lahenduste valdkondades -rakendusuuringute ning tootearendusprojektide läbiviimine koostöös ettevõtluspartneritega toodete/teenuste kontseptsiooni või toote/teenuse väljatöötamiseks. Kasutatakse keskuse ekspertide teadmisi või kogutakse täiendavat teavet. Viiakse läbi mitmesuguse iseloomuga uuringud  tehnoloogia rakendatavuse tagamiseks. Teenuse osutamises osalevad keskuse eksperdid.
  • Koostööpartneri otsing Targa Maja valdkonna ettevõtetele -koostööpartnerite võrgustikku kasutades sobivate koostööpartnerite otsimine ja vahendamine uute arendusprojektide käivitamiseks.
  • Täienduskoolituste ja seminaride korraldamine  -koolituste läbiviimine kompetentsi arendamiseks, levitamiseks ning propageerimiseks. Koolitusi korraldatakse alamteemade lõikes. Koolitused on suunatud eeskätt koostöövõrgustike liikmetele. Koolituste korraldamiseks palgatakse valdkondlikke eksperte, väliseksperte või kasutatakse keskuse eksperte, kes arendustegevuse käigus on omandanud koolituste jaoks olulist infot.
  • Infrastruktuuri rent ja kasutamine tehnoloogiate testimiseks.
  • Testkeskkonna lühiajaline rentimine ja kasutusse andmine teadus- ja arendustöö läbiviimiseks testkeskkonnas.
  • Testimise tulemusena saadud andmete töötlemine, analüüs ja interpreteerimine.
Teenuste tellimiseks ning teenuste sisu ja hinna täpsustamiseks palun võtta ühendust e-postiga karron@tlu.ee.