Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus

Smart House/Intelligent Building Competence Center

PRESSITEADE - RAKVERE TARGA MAJA KOMPETENTSIKSESKUS ARENDAB TARGA LINNARUUMI (SmartCity) ALAST KOOSTÖÖD MAAÜLIKOOLIGA 31. mai

-  
Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuse arendus ja koolitusvaldkonna juht Andres Jaadla ja teadusarenduse valdkonna juht Tõnu Hein kohtusid Maaülikooli teaduritega eesotsas professor Kalev Sepaga, et arutada koostööd Rakverre rajatava Targa Maja Kompetentsikeskust ümbritseva kontaktala targa planeerimise osas.

Ühiselt soovitakse läbi viia uurimistöö mille eesmärgiks on anda ülevaade SmartCity käsitluste hetkeseisust ning analüüsida maailmapraktikast ja teaduslikust lähenemisest pärinevaid SmartCity teoreetilisi arenguid ja konkreetseid praktikas lahendatud ning rakendatud juhtumeid ja seostada saadud teadmisi Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse kontaktala näitel. Sisuliselt viiakse läbi ka süstematiseeritud SmartCity lahenduste ruumiline paigutamine Targa Maja kontaktala piires. See töö eeldab kontaktala planeeringulahenduste väljatöötamist eskiisi tasandi infoühiskonna arenguga on loodud palju eeldusi, et muuta elu mugavamaks, ohutumaks ja tootlikumaks. Internet, avatud andmed ning sensorite tehnoloogiline tase võimaldab luua uusi teenused ja ümber kujundada olemasolevaid. Kuigi tehnoloogilised lahendused hoonetes on muutumas igapäevasemaks, on nende lahenduste väliruumis kasutamine jäänud pigem tagasihoidlikuks ning projektipõhiseks. Liikluse reguleerimine sõidukoormusest lähtuvalt ning tänavavalgustuse juhtimine on kõige ilmsemad laialt levinud näited sensorite, ning juhtimissüsteemide tulemuslikust tööst väliruumis. Potentsiaal muuta linna intelligentsemaks ning sellest kasu saada on aga suur.

Viimastel aastatel on SmartCity (tark või nutikas linn ja planeerimine) märksõnaga tähistatud uuringud teaduskirjanduses märgatavalt kasvanud. Ka rakenduslikus valdkonnas on mitmeid huvitavaid algatusi ja pilootprojekte koostatud. Märgilise tähendusega on näiteks rahvusvahelise standardiorganisatsiooni (ISO) käesoleva aasta esinumber, mis on tervikuna pühendatud SmartCity temaatikale. Sealt võib leida ka ambitsiooni vastavate standardite loomiseks. Ülemaailmselt on mitmed linnad endale SmartCity lööklauseks teinud, nende seas Amsterdam, Berliin, Stockholm, Madrid jpt. Kas ja mis ulatuses sellel ka sisulist tähendust ning reaalselt tulemust on ja kuidas seda mõõta, on käsitletud UCLG rakenduslikuks uuringus (UCLG 2012).il. Vastava alane koostööleping Maaülikooli ja SA Virumaa Kompetentsikeskuse vahel on plaanis allkirjastada järgmisel nädalal.

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on Eestimaale rajatav teadus ja arendustegevusega tegelev regionaalne kompetentsikeskusest. Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse (SA Virumaa Kompetentsikeskus) partneriteks on pea kõik Eesti ülikoolid, regionaalsed ameti- ja rakenduskõrgkoolid, ettevõtted ning omavalitused. Keskuse temaatilises fookuses on targa maja/intelligentse hoone innovaatilised tehnoloogiad, nende teaduslikud analüüsid ja praktilise rakendamise ja kasutamise võimalused ettevõtluses ning regionaalne innovatsioonipartnerlus.

Rakvere rajatav keskus on esimesena Eestis projekteeritud kasutades uudset Euroopas hoonete projekteerimisel järjest enam levinud BIM metodoloogiat ning koostöös TTÜ teadlastega peaks keskusest kujunema ainulaadse Targa Maja testkeskkonnaga, esimene ligi-nullenergia energiakasutusega avalik hoone Eestis. Keskuse kütteks kasutakse maasoojuse põhiseid energiakaeve ja päikeseenergiat. Keskuse hoones valmib ainulaadne demo - ja testkeskkond hooneautomaatika valdkonnas. 

Kompetentsikeskuste arendamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist. Meetme rakendusasutus on Siseministeerium ja meetme rakendusüksus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Lisaks Euroopa rahastusele finantseerib keskust Rakvere linn.

Täiendav info
Andres Jaadla
5203987
andres@rakveretarkmaja.ee

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Kommenteeri: