Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus

Smart House/Intelligent Building Competence Center

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus taotleb toetust kompetentsikeskuse arendamiseks 16. sept

-  

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus taotleb EASilt toetust targa maja tehnoloogia kompetentsikeskuse käivitamiseks. Toetust soovitakse kasutada innovaatilise testkeskkonna rajamiseks, mis aitaks piirkonna ettevõtjatel, teadus- ja haridusasutustel ning kohalikel omavalitsustel koostöös väljatöötada nutikaid tulevikutehnoloogiaid.

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse eesmärgiks on arendada uusi teadmisi ja oskusi ning uusi tehnoloogilisi lahendusi hoonete paremaks haldamiseks. See hõlmab muuhulgas tehnoloogiaid, mis inimese sekkumiseta suudavad juhtida jaa koordineerida kodu- ja kontoriseadmete tööd, ruumide kütte, ventilatsiooni ning valgustuse toimimist või hoone terviklikku haldamist eesmärgiga, suurendada energiatõhusust, elukeskkonna kasutamise mugavust ning ohutust.

Koostöö Rakvere Linnavalitsusega kavatsetakse Rakveresse rajada eluslaborina tegutsev testkeskkond, kus reaalses elu- ja töökeskkonnas on võimalik katsetada ja testida erinevate automatiseeritud tehnosüsteemide juhtimist ja koostööd.

Projektis osalevad ekspertidena Eesti parimad asjatundjad ning välispartnerid Šveitsist, Jaapanist, Suurbritanniast ning Soomest.

Keskuse juhi Kalle Karroni sõnul on arendustegevuse esimeseks prioriteediks asjakohase kompetentsi koondamine Rakverre, selleks plaanitakse järgmisel aastal käivitada põhjalik koolitus ning teavitusprogramm, mille abil maailmataseme teadmised Eesti ekspertidele kohapeale kätte tuuakse. Samuti plaanib keskus koos ettevõtjatega võtta vaatluse viimasel ajal uuenduskuuri läbinud koolid, lasteaiad ning büroohooned, kus tehnoloogia vale kasutamise tõttu rikutakse inimeste tervist ning raisatakse elektrienergiat.

Targa Maja Kompetentsikeskus tulevikuootuseks on maailmas ainulaadse arenduskeskuse positsiooni hõivamine, kuid see eeldab reaalelus kasutatavate katseotstarbeliste ruumide ning tehnosüsteemide väljaehitamist. Sellise testkeskkonna põhieesmärgiks on panna erinevad targa maja tehnoloogiad ühes terviklikus hoones ning ühe eesmärgi nimel tulemuslikult tööle. Keskuse tegevusega ühinenud ettevõtjate hinnangul on taolisel testkeskkonnal enneolematu perspektiiv uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks, kuid selleks peavad Rakvere keskuses tööle hakkama ka teadlased ja arendustöötajad. Rakvere Kolledži eestvedamisel kavandatakse kompetentsikeskuse tegevuse käivitumisega seoses uuendada piirkonna haridusasutuste õppekavu ning leida võimalused uue intelligentsete ning nutikate hoonete kavandamise ja haldamisega seotud õppekava väljatöötamiseks.

Kokku taotletakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kompetentsikeskuse arendamise programmist toetust ligikaudu 3 miljoni euro ulatuses.

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus hõlmab 40 koostööpartnerit, nende seas Rakvere Ametikool, Narva Kutseõppekeskus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, ITvilla OÜ, Soletek OÜ, Yoga OÜ, Vorguvara AS, Elion Ettevõtted AS, VTT Expert Services Ltd, Posintra Oy, eSMART Technologies Inc, Lääne-Viru Arenduskeskus, Rakvere Linnavalitsus, Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ, Tallinna Ülikool, Usesoft AS, Eesti Betooniühing MTÜ, Reminet OÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti Maaülikool, Slider Studio LTD, Sticky World LTD, Tallinna Tehnikakõrgkool, JELD-WEN Eesti AS, Eesti BIM Kompetentsikeskus MTÜ, Ühinenud Arhitektid OÜ, Eesti Innovatsiooni Instituut OÜ, SA Virumaa Kompetentsikeskus, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, Silmani Elekter AS, BIMaiand OÜ, Cleantech Estonia MTÜ, Ruuki Products AS, GEROCO SA, Alver Arhitektid OÜ, CDS NU-STEEL HOMES International Co, Ltd, Eliko tehnoloogia arenduskeskus OÜ, EA Reng AS, Lääne-Viru Maavalitsus.

Lisainfo:

Kalle Karron

Rakvere Kolledži direktor

Targa Maja Kompetentsikeskuse juht

Tel. 5054381

e-post: karron@tlu.ee

www.rakveretarkmaja.ee

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Kommenteeri: